Reference Tisk Email
Napsal uživatel Pavlína Hojcsková   
Čtvrtek, 12 Březen 2009 19:49

Zdroje informací:

 

[1]              POWSNER, Rachel A. – POWSNER  Edward R. Essential Nuclear Medicine Physics. Massachusetts, USA: Blackwell Publishnig, Inc., 2006. ISBN-13: 978-1-4051-0484-5.

 

[2]               Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana [online].

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra nukleární medicíny. Poslední změna
15. 1. 2008 [cit. 2009-1-3].

URL: <http://www.upol.cz/fakulty/lf/struktura/pracoviste/klinika-nuklearni-mediciny/pedagogicka-cinnost/fyzikalni-zaklady-zobrazovani-v-nuklearni-medicine-a-radiacni-ochrana/>

 

[3]               Možnosti ovlivnění kvality obrazu [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra nukleární medicíny. [cit. 2009-1-3].

             URL: <http://www.upol.cz/index.php?id=4422>

 

[4]               Principy PET [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra nukleární medicíny. [cit. 2009-1-3].

URL: <http://www.upol.cz/fakulty/lf/struktura/pracoviste/klinika-nuklearni-mediciny/pedagogicka-cinnost/fyzikalni-zaklady-zobrazovani-v-nuklearni-medicine-a-radiacni-ochrana/pozitronova-emisni-tomografie/principy-pet/>

 

[5]               Interakce rentgenového a gama záření s prostředím [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra nukleární medicíny. [cit. 2009-1-3].

URL: <http://www.upol.cz/fakulty/lf/struktura/pracoviste/klinika-nuklearni-mediciny/pedagogicka-cinnost/fyzikalni-zaklady-zobrazovani-v-nuklearni-medicine-a-radiacni-ochrana/fyzikalni-zaklady/interakce-rentgenoveho-a-gama-zareni-s-prostredim/>

 

[6]               Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření [online]. ULLMANN, Vojtěch. [cit. 2009-1-3].

             URL: <http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm>

 

[7]               Radioisotopová scintigrafie [online]. ULLMANN, Vojtěch. [cit. 2009-1-3].

             URL: <http://astronuklfyzika.cz/Scintigrafie.htm#Kolimatory>

 

[8]               Detekce a spektrometrie ionizujícího záření [online]. ULLMANN, Vojtěch. [cit. 2009-1-3].

             URL: <http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm#Fotonasobice>

 

[9]               Detekce a spektrometrie ionizujícího záření [online]. ULLMANN, Vojtěch. [cit. 2009-1-3].

             URL: <http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm#ScintilDetektory-Konstrukce>

 

[10]           Fantomy a fantomová měření v nukleární medicíně [online]. ULLMANN, Vojtěch. [cit. 2009-1-3].

             URL: <http://astronuklfyzika.cz/Fantomy.htm>

 

[11]           MICHALOVÁ, Zuzana. Seminární práce v pdf. [cit. 2009-1-3].

            URL: <http://rtg.kvalitne.cz/prace/scintilacni_kamery.pdf>

 

[12]           Studijní materiál 1. LF UK., Radiofarmaka ve formátu pdf. [online] [cit. 2008-11-10].

            URL: <http://unm.lf1.cuni.cz/materialy/04_Radiofarmaka.pdf>

 

[16]           KOTALOVÁ, D. - MOŠA, M. - NOVÁKOVÁ, O. - ŠÁMAL, M. - VRÁNA, V. Slovníček základních fyzikálních, technických, radiobiologických, radiohygienických,
farmakologických, počítačových a statistických pojmů pro opakování ke zkoušce z nukleární medicíny
[online]. verze 1.4 - 17.10.2005. [cit. 2008-11-10].

             URL: <http://unm.lf1.cuni.cz/vyuka/slov10.pdf>

 

[17]           ROSINA, J. - KOLÁŘOVÁ, H. - STANEK, J. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1383-7.

 

[18]           HOZMAN, J.: Materiály pro výuku BTZS na FBMI ČVUT v Praze - Prezentace princip iterace [cit. 2009-5-18].

            URL: <http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/330btzs>

 

[19]          HOZMAN, J., ROUBÍK, K.: Tomografické zobrazovací metody v lékařství - CT. Výukový videoprogram (VHS). Praha, AVTC ČVUT 2002. [cit. 2009-5-18].

 

[20]          PETRÁK, V.: Iterativní rekonstrukce - Program v Matlabu. [cit. 2009-5-18].

 

 

Zdroje obrázků:

spect kamera 1.11.08 http://www.med.yale.edu

spect-ct 1.11.08 http://www.ncnm.com.au/equipment/files/page6_1.jpg

philipsxct2 1.11.08 http://www.medgadget.com/archives/img/philipsxct2.jpg

vyzáření 1.11.08 http://cmbi.bjmu.edu.cn/uptodate/pictures/card_pix/nonunifo.gif

principSpect,detektor 1.11.08 http://www.authorstream.com

prednaskaSPECT_CT, prednaskaSPECT_CT1 2.11.08 http://www.nd.edu/~aapraham/MedicalPhys/SPECT.ppt

 
 

animace_mozek 7.11.08 http://www.amenclinics.com/bp/spect_rotations/images/mm_CA198cut.gif

FWHM.jpg 7.11.08 http://www.upol.cz/typo3temp/pics/2929369ec4.jpg

šum_v_obraze 8.11.08 http://www.upol.cz

animace_pruchod_fotonu_scintilačni_kamerou.gif 8.11.08 http://www.upol.cz

ziskani_obrazu_uprava, ziskani_obrazu 9.11.08 http://www.upol.cz/typo3temp/pics/73073dc96b.jpg

imaging.gif 9.11.08 http://www.fjfi.cvut.cz/kjch/pc/mgr/foto/imaging.gif

injekce1 10.11.08 http://www.upol.cz/typo3temp/pics/64310b0eff.png

oral_radiopharmaceutical 10.11.08 http://www.monrol.com.tr/urunler/131oral.jpg

targeting.jpg 10.11.08 http://www.doemedicalsciences.org/pubs/sc0033/images2/targeting.jpg

crystals-bubble.giv 12.11.08 http://www.detectors.saint-gobain.com

lsocrystal.jpg 12.11.08 http://www.medical.siemens.com

Flat_Sheet_Honeycomb_Absorb.jpg 14.11.08 http://www.ramayes.com/

fanbeam_kolimator.jpg 14.11.08 http://www.upol.cz/index.php?id=4438

concol.jpg 15.11.08 http://www.innovent-tech.com/images/concol.jpg

komparator.tip 27.11.08 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Opampcomparator.svg

urceni_polohy.gif 29.11.08 http://www.upol.cz/

image008_jevy 1.12.08 http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kra/externi/kra_7169/ch01_soubory/image008.jpg

aktivita.tif 6.12.08 http://www.upol.cz/typo3temp/pics/b2df36fe89.png

backprojection.TIF 11.12.08 http://www.dspguide.com/graphics/F_25_16.gif

frekvenčni_filtr1.tif 15.12.08 http://astronuklfyzika.cz/Filtry1.gif

a4310fantom.jpg 31.12.08 http://www.supertechx-ray.com/a4310.jpg

phantoms_art765.jpg 31.12.08 http://www.biodex.com/radio/images/phantoms_art765.jpg

phantom_jaszczak_flanged.jpg 31.12.08 http://www.jrtassociates.com

bar_phantom.jpg 31.12.08 http://www.capintec.com/products/bar_phantom.jpg

sphere-locations-a.png 31.12.08 http://www.spect.com/images/sphere-locations-a.png

fantom_thyroid.jpg 31.12.08 http://tbn3.google.com/

orinsn1fantom_thyroid.jpg 31.12.08 http://www.orau.org/ptp/collection/nuclearmedicine/orinsn1.jpg

FantomThyr3.gif 31.12.08 http://astronuklfyzika.cz/FantomThyr3.gif

DynamicCardiacPhantom_0001.jpg 31.12.08 http://www.spect.com/Web-Album/photos/DynamicCardiacPhantom_0001.jpg

 

Aktualizováno Úterý, 26 Květen 2009 17:57
 
SPECT - jednofotonová emisní tomografie, Copyright (c) 2009 Pavlína Hojcsková & Michal Srna, Všechna práva vyhrazena