Fantomy Tisk Email
Napsal uživatel Pavlína Hojcsková   
Čtvrtek, 12 Březen 2009 09:50
fantomy

Fantomem rozumíme uměle vyrobený model systému, který zjednodušeně ukazuje určité anatomické rysy např. rozložení radionuklidu v organismu či dynamiku jeho pohybu a změny v čase. Fantom má oproti skutečnému vyšetřovanému tělu pacienta dvě výhody. Za prvé, fantom je jednoduchý a reprodukovatelný. Za druhé, u fantomu známe jeho přesné parametry distribuce a dynamiku pohybu radionuklidu a uspořádání fantomu v prostoru. Další výhodou je, že parametry fantomu můžeme libovolně měnit.

Fantomy se dělí do několika kategorií. Jsou to fantomy statické, dynamické a fantomy pro kalibraci a měření fyzikálních parametrů kamer.

Fantomy statické jsou fantomy orgánů. Napodobují anatomické tvary a distribuci radiofarmaka v orgánu. Mezi nejznámější patří fantom štítné žlázy. Tento fantom je vyroben z nádobky ve tvaru štítné žlázy. Nádobka je tvořena výstupky a prohlubněmi, které simulují studená a horká místa. Nádobka se naplní určitým typem radionuklidu např. 99mTc nebo 131I a scintilační kamerou se zobrazuje vzniklý obraz. V tomto obraze jsou pak zachyceny jednotlivé detaily nehomogenity distribuce radionuklidu ve fantomu. Při snímání se snažíme dosáhnout co nejlepšího nastavení kamery, tzn. správné seřízení kolimátorů, fotonásobičů i korektní nastavení softwaru při modulaci obrazu, aby detekce malých lézí byla co možná nejlépe rozlišitelná.

Fantomy dynamické patří do skupiny nejsložitějších fantomů. Tyto fantomy vznikly na základě potřeby vyhodnocování dynamických změn probíhajících v organismu. Modelují časovou dynamiku změn distribuce radiofarmaka v příslušných orgánech a jejich částech. Výhodou dynamických fantomů je fakt, že známe přesné hodnoty parametrů biologických dějů v modelu, např. geometrické vlivy, statické fluktuace, absorpci záření, atd.. Tento druh fantomu používáme v nukleární medicíně při výběru matematického modelu, při cejchování a kalibraci daného modelu, pro ověřování a testování metod.

Fantomy pro testování gamakamer jsou pomůcky a zdroje záření používané pro kalibraci a testování zobrazovacích vlastností scintilačních kamer. Fantomy pro testování gamakamer dělíme podle typu veličiny nebo parametru, které testujeme. Jsou to fantomy pro kalibraci homogenity zobrazení, pro měření polohové rozlišovací schopnosti a testování centra rotace kamer. Jedná se tedy o nezbytnou pomůcku z hlediska požadavků systémů kvality aplikovaných na výstupy zobrazovacích systémů v lékařství a v tomto případě zejména v nukleární medicíně [10].

 


Doprovodná prezentace:

 


 

Komentáře
Hledat
Komentář mohou přidat pouze registrovaní uživatelé!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Aktualizováno Neděle, 17 Květen 2009 19:19
 
SPECT - jednofotonová emisní tomografie, Copyright (c) 2009 Pavlína Hojcsková & Michal Srna, Všechna práva vyhrazena