Radiofarmaka Tisk Email
Napsal uživatel Pavlína Hojcsková   
Čtvrtek, 12 Březen 2009 09:00
radiofarmaka

Radiofarmakum je jakýkoliv léčivý přípravek obsahující jeden nebo více radionuklidů (radioaktivních izotopů).

Pohyb radiofarmaka v organismu je dán jeho radiochemickou povahou, fyzikálními, chemickými vlastnostmi a způsobem podání. Radiofarmakum se může vyskytovat ve formě anorganické, organické látky, bílkoviny, protilátky či jako označený krevní element. Může být ve stavu suspenze nebo koloidu. V nukleární medicíně se používají pouze uměle vyrobené radionuklidy. Vhodné radiofarmakum je vybíráno na základě distribuce, chování specifické funkce v lidském těle např. podle vylučování či vychytávání daným orgánem. Radiofarmakum se podává buď intravenózně, inhalací či perorálně.

Radiofarmakum se skládá ze dvou částí: radionuklidu a farmaka (nosiče). Na nosič je navázán vhodný radionuklid. Po podání pacientovi je radiofarmakum rozdistribuováno po těle. V těle pacienta dochází k emisi ionizujícího záření z radiofarmaka. To je zachycováno detektorem gama kamery v blízkém okolí pacientova těla. Výsledný obraz ukazuje fyziologickou funkci dané tkáně nebo orgánu, případně jeho patologické změny. Radiofarmakum je poté z těla vylučováno močí, stolicí, potem, popřípadě jinými mechanismy [12].

Radionuklidy používané při SPECT

Při SPECT se používají gama zářiče. Tyto žářiče jsou pronikavé a prochází lidským tělem v závislosti na své energii. Gama záření, na rozdíl od záření alfa a beta, neionizuje tkáně v takové míře a proniká hlouběji. Z toho plyne, že je potřeba co nejčistší zářič bez složky alfa a beta. Tyto složky totiž způsobují zbytečnou radiační zátěž.

Záření gama je záření o energii fotonů nad 10 keV, což odpovídá frekvencím nad 2,42 EHz (1018 Hz - exahertzů) či vlnovým délkám kratším než 124 pm. Do tohoto spektrálního pásma zasahuje i velmi tvrdé rentgenové záření. Hranice mezi zářeními se překrývají. Tyto druhy záření se rozlišují dle svého zdroje, ale jinak fyzikálně se neliší. Standardní SPECT radionuklidy emitují jednotlivé fotony gamma záření s energií kolem 140 keV (fotony technecia).

 

Radioisotopy

Emitovaná energie[keV]

Poločas rozpadu

Aktivita [MBq]

Scan

radiofarmaka

Technecium -99m

140

6 hodin

800

kosti

Phosphonates / Bisphosphonates

Technecium -99m

140

6 hodin

700

Perfuze myokardu

Tetrofosmin; Sestamibi

Technecium -99m

140

6 hodin

555/1110

mozek

HMPAO; ECD

Jod-123

159

13 hodin

400

Tumory, štítná žláza

MIBG

Indium-111

171

67 hodin

360

leukocyty

Označené leukocyty

Indium-111

245

67 hodin

360

leukocyty

Označené leukocyty

Tabulka 2:  Přehled radiofarmak používaných při SPECT vyšetřeních

 

Výroba SPECT radiofarmak

Radionuklidy se vyrábějí v tzv. radionuklidových generátorech. Radionuklidové generátory jsou užitečným zdrojem krátkodobých radionuklidů. Jejich použití je velmi rozšířené, protože se pacientům aplikuje vyšší aktivita při minimální absorbované dávce. Současně přispívají k výborné kvalitě obrazu. Další výhodou radionuklidových generátorů je fakt, že se radiofarmaka mohou připravovat přímo na pracovišti NM. Systémy radionuklidových generátorů používají mateřský radionuklid s relativně dlouhým poločasem přeměny. Radionuklid se přeměňuje na dceřiný radionuklid většinou s kratším poločasem přeměny. Aby bylo možno oba radionuklidy oddělit, musí mít různé chemické vlastnosti. Význam generátoru spočívá především v tom, že dceřinný radionuklid lze používat ve velké vzdálenosti od místa výroby, přestože má krátký poločas přeměny. Znamená to, že je lze snadno transportovat. To je možné díky separaci dceřiného radionuklidu z mateřského.

Generátor

Radionuklidový generátor je tvořen skleněnou kolonou umístěnou ve stínícím válci z olova. Kolona je naplněna absorpční látkou (oxidem hlinitým), na níž je absorbován mateřský radionuklid. Dceřinný radionuklid má odlišné chemické vlastnosti, může být z kolony vymyt vhodným fyziologickým roztokem. Po vymytí dochází k nové produkci dceřinného radionuklidu, který může být opakovaně vymýván. Výsledkem vymývání neboli eluce je eluát. Generátorový eluát nesmí obsahovat mateřský radionuklid a absorpční materiál.

Nejčastěji užívaným generátorovým systémem v nukleární medicíně je 99Mo - 99mTc generátor v eluční formě. Je možno ho rutinně používat týden až 10 dnů. 99mTc je eluováno fyziologickým roztokem ve formě technecistanu sodného. Je nezbytné provádět některé testy kontroly kvality [12].

 

 

Doprovodná prezentace:

 

 

 

 

Komentáře
Hledat
Komentář mohou přidat pouze registrovaní uživatelé!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Aktualizováno Středa, 28 Říjen 2009 13:57
 
SPECT - jednofotonová emisní tomografie, Copyright (c) 2009 Pavlína Hojcsková & Michal Srna, Všechna práva vyhrazena