O tvorbě webu Tisk Email
Napsal uživatel Pavlína Hojcsková   
Úterý, 19 Květen 2009 06:15

       V této sekci je popsán proces vzniku celého webového portálu jednofotonové emisní výpočetní tomografie. Webový portál je jeden z výstupů mé bakalářské práce, zároveň je na této stránce zpřístupněna moje bakalářská práce jako zdroj dalších informací pro studenty.

       Webový portál nebyl prvotním záměrem při tvorbě multimediální učebnice SPECT. Celý proces vzniku webového portálu byl pouze završením řetězce vypracovávání materiálů pro tvorbu multimediální učebnice pro profesionální animátory a programátory, kteří vytvoří finální verze multimediální učebnice. Tato sekce provede studenty jednotlivými kapitolami, které bylo nezbytné zpracovat. Jednotlivé zpracované kapitoly byly použity na tomto webu. Tento webový portál bude sloužit jako interaktivní výuková pomůcka tak i návod, či metodika k tvorbě multimediální učebnice.

 

Blokové schéma popisující metodiku tvorby multimediální učebnice

       Při zadávání každého projektu je důležité vytyčit důležité cíle a výstupy práce. Poté co byly definovány jednotlivé cíle mé bakalářské práce, jsem se zaměřila na zhodnocení současného stavu dané problematiky zejména na českém webu. A vyhledala jsem potřebné informační zdroje. Poté co jsem získala přehled a potřebné informace o dané problematice jsem navrhla blokové schéma multimediální učebnice. Jednotlivé bloky schématu jsem navrhla tak, aby na sebe navazovaly a provedli studenta od úplných základů až k složitějším částem problematiky. Následně jsem vypracovala scénáře, které obsahovaly textové dokumenty a prezentace. V jednotlivých prezentacích jsem popsala obrázky tak, aby se daly rozhýbat a dát vznik animacím. Poté jsem vytvořila výkladový slovník, který vysvětluje často používané pojmy a vhodně tak doplňuje celou práci.Také jsem vytvořila fotografickou dokumentaci některých součástí SPECT  a vytvořila jsem testy k této problematice.

       Jak už bylo řečeno webový portál nebyl prvotním záměrem bakalářské práce. Webový portál SPECT vznikl navíc oproti zadání a dodržuje navržené blokové schéma. Do portálu byly implementovány všechny vytvořené textové dokumenty, prezentace, výkladový slovník a v budoucnu se objeví i fotogalerie a testy.

       Veškeré výše popsané kroky jsou graficky přehledně znázorněny v tomto blokovém schématu:


Blokové schéma metodiky tvorby učebnice

 

 

Technické zázemí webového portáluJoomla!

        Webový portál PET i SPECT je postaven na následujících komponentách:
  •  Joomla! 1.5.9 - moderní opensourcový redakční systém s jednoduchým ovládáním, množstvím funkcí a možností rozšiřování pomocí pluginů
  • využívá následující servery:
    • MySQL server minimální verze 3.23
    • PHP server  minimální verze 4.2
    • Apache server minimální verze 1.3
  • pro webový portál byly doinstalovány následující pluginy:

       Webový portál je umístěn na serveru FBMI ČVUT, kde mu byla vytvořena subdoména pet-spect.fbmi.cvut.cz.

 

Bakalářská práce:

       Bakalářská práce, je tvořena všemi vypracovanými výstupy, které je možné vidět na tomto webovém portálu. Bakalářská práce obsahuje též kapitoly o metodice tvorby multimediální učebnice a kapitoly věnované vývoji tohoto webového portálu, včetně technického zázemí.

       Pokud máte zájem o prohlédnutí celé mé bakalářské práce ve formátu .pdf, je možné si ji po registraci a přihlášení stáhnout pod tímto článkem, kde je umístěna jako příloha.

 

Citace z webového portálu SPECT či bakalářské práce:

       Na závěr zde uvádím správnou citaci z tohoto webového portálu či mé bakalářské práce (podle norem  ČSN ISO 690 a ISO 690-2):

webový portál:

HOJCSKOVÁ, Pavlína. SPECT - jednofotonová emisní tomografie : Webový portál SPECT [online]. c2009 [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupný z WWW: <http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/spect>. 

bakalářská práce:

HOJCSKOVÁ, Pavlína. Multimediální učebnice tomografických zobrazovacích systémů - SPECT. [s.l.], 2009. v, 47 s. Fakulta biomedicínského inženýrství. České vysoké učení technické v Praze. Katedra biomedicínské techniky. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Komentáře
Hledat
Komentář mohou přidat pouze registrovaní uživatelé!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Aktualizováno Úterý, 19 Květen 2009 11:47
 
SPECT - jednofotonová emisní tomografie, Copyright (c) 2009 Pavlína Hojcsková & Michal Srna, Všechna práva vyhrazena