Hlavní komponenty Tisk Email
Napsal uživatel Michal Srna   
Neděle, 01 Březen 2009 07:59

      V této kapitoly se zaměříme na popis jednotlivých komponent tvořících celý detektor, aby bylo čtenáři zřejmě jak se získá obrazový záznam z vstupujícího anihilačního gama fotonu a jaké procesy k tomu vedou. Nejdůležitějšími prvky tvořícími detektor jsou detekční krystaly, fotonásobiče, pulzně výškové analyzátory a koincidenční obvody. Zmíníme se též o přepážkách, které tvoří důležitý prvek detektorových prstenců a odvíjí se od nich způsob snímání anihilačních gama fotonů jednotlivými detektory.

      Na závěr je možné prohlédnout si celkové blokové schéma PET, které znázorňuje návaznost mezi jednotlivými, v této kapitole probranými, komponentami.

           

 


 

Block diagram PET - Blokové schéma PET

 

Aktualizováno Pondělí, 11 Květen 2009 14:41
 
PET - pozitronová emisní tomografie, Copyright (c) 2009 Michal Srna, Všechna práva vyhrazena