Zde najdete všechny důležité obrázky vztahující se k PET a vyskytující se též v PDF prezentacích. Po najetí na každý obrázek je zobrazen stručný popisek. Veškeré obrázky umístěné v této galerii pochází ze zdrojů uvedených v kategorii "zdroje informací"

PET - pozitronová emisní tomografie, Copyright (c) 2009 Michal Srna, Všechna práva vyhrazena