Úvodní stránka portálu

Vyhledávání

Rekonstrukce a zpracování obrazu

Test - Využití

Zvolte prosím jednu možnou odpověď:
1 z 5 celkových otázek
Nejširší využití má PET na klinice:
PřihlášeníVyužití PET Tisk Email
Napsal uživatel Michal Srna   
Neděle, 22 Únor 2009 17:17

Pozitronová emisní tomografie nachází své uplatnění ve velmi širokém spektru medicínských i vědních oborů. Nejčastější využití PET spadá do oblasti klinické, kde slouží například k detekci tumorů, jejichž buňky mají velmi aktivní metabolismus sacharidů. Zde se tedy nejčastěji využívá radiofarmakum založené na glukóze, jež je absorbována nádorovými buňkami. Tím však využití PET v oblasti onkologie nekončí, slouží také k terapeutickým účelům - ke zjištění účinku léčby, či jestli se rakovina v těle stále šíří a popřípadě kam.

Další klinickou oblastí, kde se PET zobrazovací systémy hojně využívají, je neurologie. Neurologické PET vyšetření je založeno na tom, že oblast mozku, která je aktivní, má zvýšenou spotřebu radiofarmaka, stejně jako to bylo u vyšetření onkologických. Vyšetřením mozku se také určuje tok krve jednotlivými částmi, v tomto případě se používá radiofarmakum založené na kyslíku. Jako příklad se může uvést diagnostika Alzheimerovy choroby, kde je rapidně snížen metabolismus glukózy určitých mozkových oblastí, což se právě projeví při použití glukózových radiofarmak. PET zobrazení též pomáhá při diagnostice onemocnění centrálního nervového systému, kde slouží k propojení určitých psychologických poruch s mozkovou aktivitou. 

Některá funkční kardiologická vyšetření jsou též založena na PET [6]. Zde se PET využívá k detekci prokrvení srdeční svaloviny a také k terapeutickým vyšetřením při infarktu myokardu.

Podíváme-li se na využití PET v ne-klinických oborech, zjistíme, že tuto techniku lze využít například při označování nových léčiv a jejich sledování uvnitř těla zvířat při testech nových farmak, což ušetří mnoho práce, jelikož je hned možné sledovat, kde a jak působí určité farmakum.

Všechna tato vyšetření mohou sloužit jako podpůrná či doplňková vyšetření k jiným zobrazovacím metodám, čehož se hojně využívá v klinické praxi. Asi nejznámější je tzv. multimodální či hybridní zobrazovací systém PET a CT, kde PET poskytuje funkční zobrazení jednotlivých oblastí a CT anatomické zobrazení. Tomuto zařízení se říká PET/CT [7].  Stejně se kombinuje i MRI a PET [7], kde MRI poskytuje strukturální detaily, ale málo funkčních informací, které se naopak získají z PET. Výsledný snímek složený z PET a CT snímků se nazývá fúzovaný snímek a poskytuje lékaři jak funkční tak anatomický zdroj informací.

 

 

Doprovodná prezentace:

 

 

 

Komentáře
Hledat
Komentář mohou přidat pouze registrovaní uživatelé!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Aktualizováno Sobota, 23 Květen 2009 18:03
 
PET - pozitronová emisní tomografie, Copyright (c) 2009 Michal Srna, Všechna práva vyhrazena