Zdroje informací Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pondělí, 23 Únor 2009 13:47

V článcích na tomto webu se nacházejí odkazy na citace z použité literatury uvedené v tomto seznamu.

 

[1]   POWSNER, Rachel A. – POWSNER  Edward R. Essential Nuclear Medicine Physics. Massachusetts, USA: Blackwell Publishnig, Inc., 2006. ISBN-13: 978-1-4051-0484-5.

 

[2]   Radioisotopová scintigrafie [online]. ULLMANN, Vojtěch. [cit. 2008-12-28]. URL:

< http://astronuklfyzika.cz/Scintigrafie.htm >

 

[3]   Detekce a aplikace ionizujícího záření [online]. ULLMANN, Vojtěch. [cit. 2008-2-28]. URL:

< http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm >

 

[4]   Fantomy [online]. ULLMANN, Vojtěch. [cit. 2008-2-28]. URL:

< http://astronuklfyzika.cz/Fantomy.htm >

 

[5]   Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra nukleární medicíny. Poslední změna 15 .1. 2008  [cit. 2008-11-28]. URL:

< http://www.upol.cz/fakulty/lf/struktura/pracoviste/klinika-nuklearni-mediciny/pedagogicka-cinnost/fyzikalni-zaklady-zobrazovani-v-nuklearni-medicine-a-radiacni-ochrana/ >

 

[6]   CADPET - Centro Andaluz de Diagnóstico PET [online]. c2008. [cit. 2009-03-13]. URL:

< http://www.cadpet.es/en/profesionales/areamedica-cardiologia.html/ >

 

[7]   Siemens AG Healthcare Diagnostic Imaging and Therapy  [online]. c2008. [cit. 2008-12-28]. URL:

< http://w1.siemens.com/entry/cc/en/ >

 

[8]   Gamma Ray - Wikipedia [online]. Poslední změna 11 .1. 2009  [cit. 2009-01-11]. URL:

< http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_ray >

 

[9]   Understanding  Resolution and MTF [online]. KOREN, Norman, c2000-2008. Poslední změna 26 .2. 2007  [cit. 2008-12-28]. URL:

< http://www.normankoren.com/Tutorials/MTF.html/ >

 

[10]      Introduction to PET Physics [online]. Poslední změna 12 .1. 1999 [cit. 2008-12-28]. URL:

< http://depts.washington.edu/nucmed/IRL/pet_intro/intro_src/section4.html>

 

[11]      PET Phantom - NEMA IEC/2001 [online]. Biodex Medical Systems c2008. [cit. 2008-12-28]. URL:

< http://www.biodex.com/radio/phantoms/phantoms_767.htm>

 

[12]      Developments in Nuclear Cardiology – Advantages of PET Over SPECT [online]. Medscape c1994-2008. [cit. 2008-12-28]. URL:

< http://www.medscape.com/viewarticle/512487_3>

 

[13]      Bartec Medical Imaging Solutions[online]. [cit. 2008-12-28]. URL:

<http://www.bartectechnologies.com/Flangeless_Esser_PET_Phantoms_and_Lids1.pdf >

 

[14]      HOZMAN, J., ROUBÍK, K.: Tomografické zobrazovací metody v lékařství - CT. Výukový videoprogram (VHS). Praha, AVTC ČVUT 2002. [cit. 2009-5-19].

 

[15]      HOZMAN, J.: Materiály pro výuku předmětu BTZS na FBMI ČVUT v Praze - Prezentace princip iterace [cit. 2009-5-18].URL:<http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/330btzs>

 

[16]      PETRÁK, V.: Iterativní rekonstrukce - Program v Matlabu. [cit. 2009-5-19].

 

 

 

 

V prezentacích a fotogalerii se nacházejí následující obrázky převzaté z jiných webu, zde je seznam všech zdroju použitých obrázku, které jsou v prezentacích pojmenované stejně jako zde níže (obrázky, které nejsou uvedené níže pocházejí z [1]):

LSOcrystal-detektor.jpg - 23.10.08 - http://www.medical.siemens.com/webapp/
pet_scanner.jpg - 23.10.08 - http://www.ipettech.com/pet.htm
can_sinogram_test_PET_profile_64phi.gif - 27.10.08 - http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~qitek/PET.html
PET-schematic.gif - 31.10.2008 - http://www.scq.ubc.ca/looking-inside-the-human-body-using-positrons/
pet-brain-scan.jpg - 1.11.2008 - http://www.bih.harvard.edu/YourHealth/MedicalProcedures.aspx?ChunkID=120481
PET-MIPS-anim.gif - 1.11.2008 - http://maartensjourney.com/
PET-CT.jpg - 1.11.2008 - http://www.swpetct.com/aboutpet.html
Imaging-PET-CT1.jpg - 1.11.2008 - http://www.cedars-sinai.edu/6953.html
fwhm.jpg - 1.11.2008 - http://www.upol.cz/fakulty/lf/struktura/pracoviste/klinika-nuklearni-mediciny/
dosah-pozitronu.jpg - 1.11.2008 - http://www.upol.cz/index.php?id=4521
compton-detekce.jpg - 1.11.2008 - http://www.upol.cz/index.php?id=4521
pet-spect.jpg - 1.11.2008 - http://www.upol.cz/index.php?id=4446
attenuation-correction.jpg - 2.11.2008 - http://www.radiology.uchicago.edu/PET/petvpetct.htm
plusminus.png - 2.11.2008 -  http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:PlusMinus.svg
EM_Spectrum3.jpg - 29.4.2009 - http://mynasadata.larc.nasa.gov/images/EM_Spectrum3-new.jpg
Gamma.tiff - 3.11.2008 - http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_ray
koincidence.jpg - 3.11.2008 - http://www.upol.cz/fakulty/lf/struktura/pracoviste/klinika-nuklearni-mediciny
koincidence-karta.JPG - 3.11.2008 - http://depts.washington.edu/nucmed/IRL/pet_intro/intro_src/section2.html
radiofarmaka.gif - 4.11.2008 - http://nuclearpharmacy.uams.edu/nicki.html
targeting.jpg - 4.11.2008 - http://www.doemedicalsciences.org/pubs/sc0033/radio.shtml
lso-crystal.jpg - 5.11.2008 - http://www.apace-science.com/proteus/lso.htm
pet-components.jpg - 5.11.2008 - http://dcb.cit.nih.gov/hpcio/projects/hrrt.jsp
lsocrystal.jpg - 5.11.2008 - http://www.medical.siemens.com/siemens
photomult.jpg - 7.11.2008 - http://www.astro.gla.ac.uk/users/lyndsay/TEACHING/a1obsmeth.html
DetektorScintilacni.gif - 7.11.2008 - http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm#4
cst-CTI_PET_fig03.jpg - 8.11.2008 -  http://www.altera.com/corporate/cust_successes/customer/cst-CTI_PET.html
2d-3d.jpg - 9.11.2008 - http://www.upol.cz/fakulty/lf/struktura/pracoviste/klinika-nuklearni-mediciny
rekonstrukce-ilustr-karta.JPG - 9.11.2008 - http://depts.washington.edu/
iteration-time.gif - 10.11.2008 - http://www.coin-or.org/Ots/docs/index.html
subsety.jpg - 10.11.2008 - http://www.upol.cz/fakulty/lf/struktura/pracoviste/klinika-nuklearni-mediciny
nefiltr-filtr-zpet-projekce.jpg - 10.11.2008 - http://www.upol.cz/fakulty/lf/struktura/pracoviste/klinika-nuklearni-mediciny
matematika-iterace.jpg - 10.11.2008 - http://www.upol.cz/fakulty/lf/struktura/pracoviste/klinika-nuklearni-mediciny
zpetna-iterativni.tif - 10.11.2008 - http://www.upol.cz/fakulty/lf/struktura/pracoviste/klinika-nuklearni-mediciny
phantom.jpg - 13.11.2008 - http://www.ise-srl.com/YAPPET/yap-doc.htm
phantom_1.jpg - 13.11.2008 - http://www.jrtassociates.com/nuclear_medicine/phantoms/jaszczak.html
phantom_2.jpg - 13.11.2008 - http://www.jrtassociates.com/nuclear_medicine/phantoms/jaszczak.html
jasczakskruhy.jpg - 27.12.2008- http://www.bartectechnologies.com/
nemaiec.jpg - 27.12.2008- http://www.biodex.com/radio/phantoms/phantoms_767.htm
FantomJasczak2.gif  - 27.12.2008- http://www.sweb.cz/AstroNuklFyzika/Fantomy.htm
FantomCara1.gif - 27.12.2008- http://www.sweb.cz/AstroNuklFyzika/Fantomy.htm
FantomBar2.gif - 27.12.2008- http://www.sweb.cz/AstroNuklFyzika/Fantomy.htm
fotonasobice-prehled.gif - 28.4.2009 - http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm#Fotonasobice
fotonasobice-prehled1.gif - 28.4.2009
- http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm#Fotonasobice
fotonasobice-prehled2.gif - 28.4.2009 - http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm#Fotonasobice
petct-blokoveschema.png - 1.5.2009 -
http://www.upol.cz/fakulty/lf/struktura/pracoviste/klinika-nuklearni-mediciny
FlangelessEsserPETPhantom.jpg - 1.5.2009 - http://www.bartectechnologies.com/
FlangelessEsserPETPhantom-rez.jpg - 1.5.2009 - http://www.bartectechnologies.com/
barphantom.jpg - 1.5.2009 - http://www.biodex.com/radio/phantoms/phantoms_935.htm
rozdil-pet-spect1.jpg - 1.5.2009 - http://www.upol.cz/index.php?id=4446
rozdil-pet-spect2.jpg - 1.5.2009 - http://www.upol.cz/index.php?id=4446

 

Aktualizováno Úterý, 26 Květen 2009 18:15
 
PET - pozitronová emisní tomografie, Copyright (c) 2009 Michal Srna, Všechna práva vyhrazena