top
Webový portál PET - SPECT

Vítejte na webovém portálu, který se věnuje pozitronové emisní tomografii (PET) a jednofotonové emisní tomografii (SPECT).
Obě stránky mají sloužit jakožto multimediální učebnice umožňující názornější výuku PET a SPECT.
Webový portál vznikl jako jeden z výstupů bakalářské práce na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.

Pokračujte prosím výběrem níže:



PET Fakulta biomedicínského inženýrství SPECT

Copyright (c) 2009 Michal Srna & Pavlína Hojcsková, Všechna práva vyhrazena
bottom